President Awards the Certificate of Honour and Maharshi Badrayan Vyas Samman for the Year 2018

President Awards the Certificate of Honour and Maharshi Badrayan Vyas Samman for the Year 2018

Scholars of Sanskrit, Persian, Arabic, Pali, Prakrit, Classical Oriya, Classical Kannada, Classical Telugu and Classical Malayalam Honoured

The President is pleased to award the Certificate of Honour to the following scholars of Sanskrit, Persian, Arabic, Pali, Prakrit, Classical Oriya, Classical Kannada, Classical Telugu and Classical Malayalam for the year 2018.

SANSKRIT

1.

Dr. SamudralaVenkataRangaRamanujacharyulu

2.

Dr. RaghuvirVedalankar

3.

Prof. Jayprakash Narayan Dwivedi

4.

Dr. Vasantkumar M. Bhatt

5.

Dr. BaldevanandSagar

6.

Dr. Virendra Kumar Mishra

7.

Shri VinayakaUdupa

8.

Dr. Gangadharan Nair G.

9.

Prof. (Dr.) Ved Prakash Upadhyaya

10.

Dr. Shiv SagarTripathy

11.

Dr. VangipuramNavanitam Vedanta Desikan

12.

Prof. Krishnakanta Sharma

13.

Dr. NarendraNath Pandey

14.

Prof. (Dr.) Mahavir Agrawal

15.

Shri MrinalKantiBandyopadhyay

 

PALI

1.

Dr. KaramTej Singh Sarao

 PRAKRIT

1.

Prof. Phool Chand Jain

 

ARABIC

1.

Dr. Ghulam YahyaAnjum

2.

Prof. (Dr.) N.A. Mohamed Abdul Kader

3.

Mohammad Badiur Rahman

PERSIAN

1.

Dr. Akhtar Mehdi

2.

Mrs. SyedaKhursheed Fatima Husaini

3.

Dr. (Smt.) Shaista Akhter Khan

CLASSICAL KANNADA

1.

Dr. M. Chidananda Murthy

CLASSICAL TELUGU

1.

Dr. BethavoluRamabrahmam

CLASSICAL MALAYALAM

NIL

CLASSICAL ODIA

NIL

INTERNATIONAL AWARDS(SANSKRIT)

CLASSICAL KANNADA

NIL

CLASSICAL TELUGU

NIL

CLASSICAL MALAYALAM

NIL

                       

CLASSICAL ODIA

NIL

In addition, the President is also pleased to award the MaharshiBadrayan Vyas Samman to the following scholars of Sanskrit, Persian, Arabic, Pali, Prakrit, Classical Oriya, Classical Kannada, Classical Telugu and Classical Malayalam for the year 2018.

 

SANSKRIT

1.

Shri Murali Nandi

 

PALI

     Nil

 

PRAKRIT

1.

Dr. Anand Kumar Jain

 

ARABIC

1.

Dr. K. Ali Noufal

 

PERSIAN

1.

Prof. Akhlaque Ahmad Ansari (‘ahan’)

KANNADA

NIL

 

TELUGU

NIL

MALAYALAM

NIL

The distinction is conferred once a year on the Independence Day in recognition of substantial contribution in the field of Sanskrit, Persian, Arabic, Pali, Prakrit, Classical Oriya, Classical Kannada, Classical Telugu and Classical Malayalam.

*****

 NB/AKJ/YP

Let’s block ads! (Why?)